Kerk locatie

We zijn een midden-orthodoxe, hechte plattelands-/dorpsgemeente met ongeveer 750 leden. Het kerkbezoek laat een dalende tendens zien en er is sprake van een toenemende randkerkelijkheid....

 Kerken buiten Hardenberg /  Bruchterveld

Elke zondag komen we ’s morgens en ’s middags bij elkaar en houden we een kerkdienst. We luisteren naar uitleg over een of meer stukken...

 Kerken buiten Hardenberg /  Bruchterveld