GKV Bruchterveld

GKV Bruchterveld

 Kerken buiten Hardenberg / admin

Elke zondag komen we ’s morgens en ’s middags bij elkaar en houden we een kerkdienst. We luisteren naar uitleg over een of meer stukken uit de Bijbel, we zingen liederen om God te eren. We danken God, die wij ‘onze Vader’ noemen, voor alles wat we van Hem hebben gekregen. We bidden of God ons wil helpen om in Hem te blijven geloven, ook als ons nare dingen overkomen. We bidden voor andere mensen, vaak mensen die wij niet kennen, die in nood zitten door bijvoorbeeld een ramp, of door oorlog, of omdat ze geen vrijheid hebben om in God te geloven.
Ook door de week gebruiken wij ons kerkgebouw voor Bijbelstudie, onderwijs aan de jeugd van de gemeente (catechisatie) en andere bijeenkomsten.

  • Platform Kerken Hardenberg : Niet van toepassing
  • Tijd 1 : 10:00 uur
  • Dienst 1 : Zondag
  • Tijd 2 : 14:30 uur
  • Dienst 2 : Zondag