PKN Baalderveld

PKN Baalderveld

 Kerken in Hardenberg / admin

Wijkgemeente Baalderveld maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse. We zijn kerk in de woonwijk Baalderveld en de Hoogenweg. We ontmoeten elkaar in de Baaldervelddiensten die we vieren in sporthal de Beek aan het Hondsdraf. Onze vieringen zijn laagdrempelig, interactief en actueel met een aansprekende boodschap.

Er zijn het jaar door activiteiten in de Wanne, zoals de SoSoSo maaltijden en op een aantal zondagen “Bezinning en ontmoeting in Baalderveld”.

In het pastoraat en diaconaat zien we naar elkaar om door bezoekwerk en Stand By, inzameling voor de voedselbank en meeleven met elkaar.

Voor, na en tijdens de vieringen en in de vele ontmoetingen delen wij het goede verhaal van God met mensen en van mensen met God en ekaar.

De Baaldervelddiensten op zondagmorgen zijn de belangrijke momenten voor onze wijkgemeente.

Elke eerste en derde zondag worden er Baaldervelddiensten gehouden in sporthal de Beek.
In de zomertijd (juli/augustus) worden er geen Baaldervelddiensten gehouden.
Is er een vijfde zondag in de maand dan komen we om half elf samen in de Wanne voor ontmoeting en gesprek.
We komen natuurlijk ook op de hoogtijdagen samen: Pasen, Pinksteren en op Kerstavond om 19 uur voor de gezinsviering.
De laatste zondag van het kerkelijk jaar is er de Gedachtenisdienst.

Tijdens de diensten is er oppas aanwezig voor de kleinste kinderen en voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er elke dienst kindernevendienst.

Na de dienst ontmoeten we elkaar bij de koffie in de kantine van de Beek

  • Platform Kerken Hardenberg: Is aangesloten
  • Tijd 1: 10.30 uur
  • Dienst 1: Zondag
Contact details

Hondsdraf 38Hardenberg,7772LX scriba-baalderveld@pknhardenbergheemse.nl