PKN Bruchterveld “De Ark”

PKN Bruchterveld "De Ark"

 Kerken buiten Hardenberg / admin

We zijn een midden-orthodoxe, hechte plattelands-/dorpsgemeente met ongeveer 750 leden. Het kerkbezoek laat een dalende tendens zien en er is sprake van een toenemende randkerkelijkheid. Een groot aantal leden is actief in diverse commissies. De onderlinge verbondenheid met elkaar is groot.

De gemeente is opgedeeld in wijken en aan elke wijk is een ouderling en een diaken toegewezen. De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen, predikant, 1 jeugdouderling, 3 ouderling-kerkrentmeesters, voorzitter en scriba.

De vergaderingen worden voorbereid door het moderamen, waarin alle geledingen van de kerkenraad in vertegenwoordigd zijn. Zowel de diaconie, ouderlingen, kerkrentmeesters als jeugdouderlingen houden hun eigen vergaderingen, waarvan de uitkomsten telkens teruggekoppeld worden aan de kerkenraad.

  • Platform Kerken Hardenberg : Niet van toepassing
  • Tijd 1 : 10:00 uur
  • Dienst 1 : Zondag
Contact details

Broekdijk 36Bruchterveld,7695TD 0523-233571 https://www.pgbruchterveld.nl/