Welkom bij Kerkplein Hardenberg

Onze site geeft een beeld van de christelijke kerken (gemeenten, parochies, geloofsgemeenschappen of vergaderingen) die met hun kerkgebouw of vergaderruimte te vinden zijn op het grondgebied van de burgerlijke gemeente Hardenberg. Overeenkomst tussen deze kerken is, dat zij de Drieënige God willen dienen. Ook hebben zij grote betrokkenheid bij Hardenberg. Zo hebben zij in 2012 gezamenlijk de stad Hardenberg gefeliciteerd met zijn 650 jarig jubileum en met de opening van het nieuwe gemeentehuis. Bij die gelegenheid werd namens de kerken het kunstwerk aangeboden dat u hieronder op de foto ziet.

Daarbij sprak de burgemeester de wens uit, dat de kerken een actieve rol zouden vervullen bij de aanpak van allerlei sociale en maatschappelijke thema’s: armoede, eenzaamheid, mantelzorg. Daar staan we als kerken en gemeenten uiteraard positief tegenover. Om die rol te kunnen vervullen moet de burgerlijke gemeente ons wel kunnen vinden en dus beschikken over contactinformatie.

0
Soorten kerken
0
Plaatsen
0
Kerken
0 +
Dominees