PKN Baalder

PKN Baalder

 Kerken in Hardenberg / admin

Welkom in de Protestantse wijkgemeente Baalder!
Wij maken als wijk deel uit van de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse. In Baalder wonen zo’n 3500 mensen. Daarvan zijn er ongeveer 1000 lid van de Protestantse Gemeente. Wij proberen als gemeente letterlijk en figuurlijk midden in de wijk te staan. Letterlijk doen we dat omdat we van september tot en met juni iedere maand op de 2 e en 4 e zondag van de maand onze diensten vieren in Sporthal de Kamp. De Kamp staat midden in de wijk en omdat het een sporthal is, is het écht laagdrempeliger dan een kerkgebouw. De overige zondagen houden we diensten in het centrum.
Figuurlijk willen we ook midden in de wijk staan: we proberen op een positieve manier bijdragen te leveren aan sfeer, opbouw en leefbaarheid van de wijk Baalder. Waar dat kan doen we dat met
andere partners als de Wijkvereniging en de GKV Baalder. We doen mee aan het Noaberschap – een hulporganisatie van vrijwilligers van de wijk voor de wijk, de moestuin voor mensen die weinig geld te makken hebben, het eetcafé enz. Maar we zijn ook mede-organisator van het Baalder Festival, een ontmoeting in de zomer voor alle mensen van wijk Baalder. Op die manier proberen we woorden en handen en voeten te geven aan het Evangelie van Jezus.
We zijn een veelkleurige gemeente, ook in de manier waarop we ons geloof beleven. Dat geloof delen we in onze diensten, maar ook in open gespreksgroepen waarin we ons dagelijks leven verbinden met het geloof.

  • Platform Kerken Hardenberg: Is aangesloten
  • Tijd 1: 10:00 uur
  • Dienst 1: Zondag
Contact details

Doctor Albert Schweitzerlaan 1Hardenberg,7772EA info@pknbaalder.nl http://www.pknbaalder.nl