Platform van Kerken Hardenberg

In het verre verleden is een aarzelend begin gemaakt met onderling contact en mogelijke samenwerking tussen kerken en gemeenten te Hardenberg, met o.a. deze website als resultaat.

Na een aanvankelijk sluimerend bestaan is in 2012, als gevolg van de aanbieding van een gezamenlijk cadeau van alle kerken t.g.v. de opening van het nieuwe gemeentehuis van Hardenberg, weer een voorzichtig begin gemaakt de samenwerking nieuw leven in te blazen.

Een kleine groep mensen uit verschillende kerken kwam regelmatig bijeen onder de naam: “Lebuïnus-overleg”, o.a. om te komen tot oprichting van een platform van kerken in Hardenberg. Het overleg werd genoemd naar Lebuïnus, de missionaris die in de achtste eeuw het evangelie naar onze regio bracht.

Op donderdag 8 juni 2017 was het eindelijk zo ver: na een korte viering in de “Witte of Lambertuskerk” aan de Scholtensdijk, begaven de afgevaardigden van alle aangesloten kerken en gemeenten zich naar de “Sjaloomkerk” aan de Hessenweg, waar – ten overstaan van notaris Nijboer – het “Platform van Kerken Hardenberg” officieel werd opgericht.

Twee historische locaties:
het “Witte Kerkje” (PKN), is het oudste kerkgebouw van Hardenberg en staat op de plek waar ooit de eerste Christelijke kerk van deze regio werd gebouwd.
De Christelijke Gereformeerde “Sjaloomkerk” is het jongste kerkgebouw van onze stad.

Het voorlopig bestuur wordt gevormd door enkele leden van het “Lebuïnus-overleg”, te weten:

  • Wim van der Wel (PKN), voorzitter;
  • Bert Kramer (GKv), secretaris;
  • Kees Trimp (GKv), penningmeester
  • Aly Jurjens (Baptistengemeente), algemeen bestuurslid.
  • Roelie Brink (PKN), algemeen bestuurslid.

Het “Platform van Kerken” heeft als doel:

  • onderlinge ontmoeting en – waar mogelijk – praktische samenwerking tussen de kerken in Stad Hardenberg;
  • gezamenlijk handreikingen te doen naar de plaatselijke bevolking en
  • aan de plaatselijke overheid één gezamenlijk aanspreekpunt aan te bieden, waar zij alle kerken kan bereiken.