Platform van Kerken Hardenberg

Al voordat het Platform van Kerken in 2017 officieel is opgericht, is een aarzelend begin gemaakt met onderling contact en mogelijke samenwerking tussen kerken en gemeenten te Hardenberg, met o.a. deze website als resultaat.

In 2012 is, als gevolg van de aanbieding van een gezamenlijk cadeau van alle kerken t.g.v. de opening van het nieuwe gemeentehuis van Hardenberg, een voorzichtig begin gemaakt de samenwerking uit te breiden. Een kleine groep mensen uit verschillende kerken kwam regelmatig bijeen onder de naam: “Lebuïnus-overleg”, o.a. om te komen tot oprichting van een platform van kerken in Hardenberg. Het overleg werd genoemd naar Lebuïnus, de missionaris die in de achtste eeuw het evangelie naar onze regio bracht.

Op donderdag 8 juni 2017 was het eindelijk zo ver: na een korte viering in de “Witte of Lambertuskerk” aan de Scholtensdijk, begaven de afgevaardigden van alle aangesloten kerken en gemeenten zich naar de “Sjaloomkerk” aan de Hessenweg, waar – ten overstaan van notaris Nijboer – het “Platform van Kerken Hardenberg” officieel werd opgericht.

Twee historische locaties:
het “Witte Kerkje” (PKN), is het oudste kerkgebouw van Hardenberg en staat op de plek waar ooit de eerste Christelijke kerk van deze regio werd gebouwd.
De Christelijke Gereformeerde “Sjaloomkerk” is het jongste kerkgebouw van onze stad.

Elke aangesloten gemeente heeft 2 afgevaardigden, die elkaar 2 keer per jaar ontmoeten in een ledenvergadering.

Het bestuur van het Platform bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  • Huibert Prins, voorzitter;
  • Erik van de Grampel, secretaris;
  • Kees Trimp, penningmeester
  • Aly Jurjens, algemeen bestuurslid.
  • Martijn van Breden, algemeen bestuurslid.

Het “Platform van Kerken” heeft als doel:

  • onderlinge ontmoeting en – waar mogelijk – praktische samenwerking tussen de kerken in Stad Hardenberg;
  • gezamenlijk handreikingen te doen naar de plaatselijke bevolking en
  • aan de plaatselijke overheid één gezamenlijk aanspreekpunt aan te bieden, waar zij alle kerken kan bereiken.