GKV Hardenberg Centrum


De GKv Hardenberg-Centrum is een gemeente van rond de 600 zielen.  Het kerkgebouw, de “Petrakerk”, staat midden in het centrum, aan de Witte de Withstraat 18.
We willen ons als gemeente houden aan de Bijbel als “richtsnoer” voor het leven van elke dag, maar beseffen tegelijkertijd dat we niet met losse Bijbelteksten pasklare antwoorden kunnen geven op de problemen en vragen van deze moderne tijd.  Daarvoor is de Bijbel in zijn totaliteit nodig en de hulp van de Heilige Geest.
Onze diensten zijn gevarieerd. We maken gebruik van diverse beschikbare liedbundels en proberen via de preken uit te leggen wat God ons vandaag te vertellen heeft. Tegelijkertijd willen we ook “kerk voor de stad” zijn en zoeken we, waar mogelijk, samenwerking met andere geloofsgemeenschappen in onze plaats.
In de zondagse erediensten is ook aandacht voor de kinderen, hetzij via een “kindmoment” door de predikant, hetzij via de “Kidsclub”, een kindernevendienst, afwisselend bestemd voor de groepen 1 t/m 5 en 6 t/m 8 van de basisschool.
De kerkdiensten vangen in de even maanden aan om 11:00 en 15:00 uur en in de oneven maanden om 09:00  en 14:30 uur. Zo’n 5 à 6 keer per jaar hebben we alleen ’s morgens dienst en vinden er ’s middags of ’s avonds bijeenkomsten plaats in kleine kring.
Onze predikanten zijn:
ds. Huibert Prins (tel. 0523-273211; e-mail: huibertprins77@gmail.com ) en
ds. Jaap Boerma  (tel. 0523-303912; e-mail: jaapboerma@upcmail.nl ).
Scriba: Bert Kramer (tel. 06-11047986; e-mail: scriba@petrakerkhardenberg.nl ).
Koster: Erica Holsappel (tel. 0523-785237; e-mail: koster@petrakerkhardenberg.nl
Post voor de kerk kan worden gestuurd naar Postbus 58, 7770 AB Hardenberg.

Adres gegevens

Adres

Witte de Withstraat 18, Hardenberg

GPS

52.5736684, 6.6208206

Telefoon

Internet

Aangesloten bij Platform van Kerken;

Is aangesloten

Is niet aangesloten

Dienst tijden

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

9.00 en 11.00 en 14.30 en 15.00

Opzoek naar meer kerken?