Herdenking bij Indië-monument

Zaterdagavond 15 augustus was de jaarlijkse herdenking in het Indië
Plantsoen in Hardenberg.
De Hardenbergse jongens die zijn gesneuveld in Indië en de slachtoffers
van de Japanse bezetting zijn herdacht.
Met inachtneming van een aantal Corona beperkingen, was het toch weer
mogelijk om bij elkaar te komen.
Het was een stijlvolle herdenking met toespraken vanuit de Stichting
Indië Monument, namens de oorlogskampslachtoffers en van de burgemeester.

We stonden stil bij het bijzondere feit dat we inmiddels alweer 75 jaar
in vrijheid mogen leven. En dat het tegelijk belangrijk is om te blijven
herdenken.
Hetgeen er gebeurd is is wel geschiedenis, maar is geen voltooid
verleden tijd. Veel mensen dragen nog de gevolgen van oorlog met zich
mee in hun verdere leven.
Bijzonder om dan samen aansluitend op de 2 minuten stilte samen het
Wilhelmus het 1e en 6e couplet te zingen: ‘Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer’.

Namens het Platform van Kerken is er ook een bloemstuk gelegd, hierin
vertegenwoordigen wij de kerken in Hardenberg om zo te laten zien dat
ook de kerken dit belangrijk vinden.
Diezelfde avond is er bij de zangavond aan de Vecht, georganiseerd door
Basic 4 Life, ook stil gestaan bij de herdenking door een openingswoord
van de Burgemeester en het meedoen met de 2 minuten stilte.