NBG Hardenberg

Het Nederlands Bijbelgenootschap zorgt al bijna 200 jaar voor het vertalen en het verspreiden van de Bijbel. Het  NBG werkt hieraan door:

  • in Nederland de Bijbel te vertalen, zodat iedereen de Bijbel kan begrijpen.
  • het financieren van het vertaalwerk in het buitenland.
  • het stimuleren van het gebruik van de Bijbel in binnen- en buitenland.
  • het verspreiden van de Bijbel als mensen aangeven daar behoefte aan te hebben.

Wereldwijd worden er 6.500 talen gesproken, in slechts 496 talen is er een complete Bijbel. Er moet dus nog veel werk verzet worden, voordat iedereen de Bijbel kan lezen(of horen) in zijn of haar moedertaal.

Momenteel wordt er ook in Nederland gewerkt aan een bijbelvertaling: de Bijbel in Gewone Taal. Dit is een complete bijbelvertaling uit de bronteksten in helder en aansprekend Nederlands. 
In Nederland is het NBG verder onder meer  betrokken bij tv-programma’s als de Grote Bijbelquiz en Kerst op de Dam. 
Het NBG ondersteunt kerken en voorgangers door het ontwikkelen van materialen en het ontplooien van activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan kinderprojecten, catechesematerialen, spellen, bijbelstudiematerialen, etc. 

Hardenberg actief

In Hardenberg is een interkerkelijke werkgroep die probeert het werk van het NBG onder de aandacht van de mensen te brengen.
De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
Dhr. Jan Bakker, Bruchterweg 47A (baptisten gemeente)
……….iets voor u
………of voor jou

Veel informatie over het NBG staat ook op internet: www.bijbelgenootschap.nl.