Baptistengemeente

Baptistengemeente

 Kerken in Hardenberg / admin

Elke zondagmorgen bent u van harte welkom in onze dienst, waarin we graag zingen onder begeleiding van de muziekgroep, luisteren naar het woord van God en bidden om zijn nabijheid voor elke dag. Wij hebben geen vaste predikant maar elke week een andere spreker.

De diensten worden gehouden vanaf 9:30 uur tot ongeveer 11:00 uur. Voor de dienst zingen we al enkele liederen (uit de bundel Opwekking) en na afloop drinken we gezamenlijk koffie. Voor de basisschoolkinderen is er zondagsschool, voor de kleinsten oppas.

Elke eerste zondag van de maand wordt het Avondmaal gevierd.

Onze diensten worden gehouden in het Greijdanus College, Burg. Schuitestraat 7a, 7772 BS Hardenberg

Iedereen is van harte welkom!

  • Platform Kerken Hardenberg: Is aangesloten
  • Tijd 1: 9:30 uur
  • Dienst 1: Zondag
Contact details

Burg. Schuitestraat 7aHardenberg,7772 BS secretaris@baptistenhardenberg.nl https://www.baptistenhardenberg.nl/