Christelijke Gereformeerde kerk Hardenberg

Christelijke Gereformeerde kerk Hardenberg

 Kerken in Hardenberg / admin

Deze kerken belijden dat zij allereerst christelijk zijn, dat wil zeggen: ze bestaan dankzij Christus’ werk, volbracht op aarde tussen het jaar 0 en 33 van onze jaartelling en voortgezet in heerlijke majesteit vanuit de hemel, waar Hij zit en regeert voor altijd aan zijn Vaders rechterhand. We willen alles van Hem verwachten en Hem volgen en gehoorzamen.

Daarbij zijn deze kerken ook gereformeerd, dat wil zeggen: ze erkennen de gereformeerde geloofsbelijdenis als goede en bindende samenvattingen van de Bijbelse waarheid en norm.

  • Platform Kerken Hardenberg: Is aangesloten
  • Tijd 1: 10.00 uur
  • Dienst 1: Zondag
  • Tijd 2: 14.45 uur
  • Dienst 2: Zondag
Contact details

Hessenweg 57Hardenberg http://www.cgk-hardenberg.nl