PKN Bruchterveld "De Ark"


We zijn een midden-orthodoxe, hechte plattelands-/dorpsgemeente met ongeveer 750 leden. Het kerkbezoek laat een dalende tendens zien en er is sprake van een toenemende randkerkelijkheid. Een groot aantal leden is actief in diverse commissies. De onderlinge verbondenheid met elkaar is groot.

De gemeente is opgedeeld in wijken en aan elke wijk is een ouderling en een diaken toegewezen. De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen, predikant, 1 jeugdouderling, 3 ouderling-kerkrentmeesters, voorzitter en scriba.

De vergaderingen worden voorbereid door het moderamen, waarin alle geledingen van de kerkenraad in vertegenwoordigd zijn. Zowel de diaconie, ouderlingen, kerkrentmeesters als jeugdouderlingen houden hun eigen vergaderingen, waarvan de uitkomsten telkens teruggekoppeld worden aan de kerkenraad.

Adres gegevens

Adres

Broekdijk 36, Bruchterveld

GPS

52.5303235, 6.6628921

Telefoon

Internet

Aangesloten bij Platform van Kerken;

Is aangesloten

Is niet aangesloten

Dienst tijden

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

10:00

Opzoek naar meer kerken?